Itálie 2009

Itálie 2009

Po dlouhých čtyřech letech, během kterých Chlapecký sbor Bonifantes nikde nesoutěžil, jsme se letos vydali v termínu 6.-14.7 2009 na festival Giuseppe Zelioliho do italského Lecca, abychom opět zkusili své štěstí. Výpravu (neboť název „koncertní turné“ by tady asi nebyl úplně správný)…

read more

Holčička se sirkami – Recenze

Holčička se sirkami – Recenze
Mimořádný adventní koncert se uskutečnil ve čtvrtek 20. prosince 2007 v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích. V rámci Cyklu podzimních koncertů Barocco sempre giovane vystoupil pardubický Chlapecký sbor BONIFANTES. Hlavní sólistkou večera byla japonská sopranistka Michiyo Keiko, na varhany hrál Václav Uhlíř. Ve světové premiéře zazněla kantáta Jana Míška Holčička se sirkami. Koncert zahájil Václav Uhlíř svými Varhanními variacemi na vánoční téma. Dále zazněl Pachelbelův Canon. Koncert B dur a Žalm 112 Antonia Vivaldi a Exsultate, jubilate a Laudate Dominum Wolfganga Amadea Mozarta. Dramatickým těžištěm druhé půle koncertu byla kantáta Jana Míška Holčička se sirkami. Skladba pro smíšený sbor, sóla, smyčce a tubulární zvony zazněla ve své premiéře. Tato kantáta je vedle kantáty „Inter arma silent musae“ již druhým rozsáhlým dílem tohoto mladého a nadaného autora. Kantáta je komponována na velice kvalitní předlohu autorky libreta Kateřiny Prouzové podle známé pohádky Hanse Christiana Andersena. Oproti Andersenově pohádce „Holčička se sirkami“ je libreto pojato poněkud více naturalisticky, což autorovi hudby poskytuje mnohem větší prostor pro dramatické vyjádření celého příběhu. Formou je skladba na pomezí mezi kantátou, malou operou a melodramem. Jistě by jí slušelo i scénické provedení. Tato forma skladby s sebou přirozeně přináší velké nároky na interprety, zejména na sólové zpěváky. To je patrné hlavně ve střední části skladby, kde řada dialogů (Osud, Zima, holčička, kluk, sbor jako vypravěč) poněkud rozdrobuje příběh do nesrozumitelnosti a posluchači tak uniká celistvost příběhu. Vynikne to hlavně při nestejné úrovni sólistů. Zde má autor i sbormistr ještě značný prostor k přemýšlení. Vynikajícím způsobem se však sólové role zhostila sopranistka Michiyo Keiko a sbor jako vypravěč děje. Zrovna tak skvělé výkony předvedli členové instrumentálního doprovodu z Barocco sempre giovane. Moderní a osobitý kompoziční styl Jana Míška začíná mít povahu již velmi čitelného skladatelského rukopisu, který využívá znalosti tvorby světových skladatelů druhé poloviny 20. století- Carla Orffa, Rolfa Lukowskeho, ad. Odvaha a nadání skladatele Míška i sbormistrovská zkušenost mu dovoluje komponovat již takto náročná díla, která i do budoucna slibují svoji...
read more

Autorský koncert Jana Míška a jeho hostů ve Filharmonii HK

Autorský koncert Jana Míška a jeho hostů ve Filharmonii HK

Míškova skladatelská poučenost všemi existujícími technikami sborové sazby je imponující: perfektní smysl pro zvukový účin je patrný z každého taktu. Po této stránce nadchla i jeho kantáta „Inter arma silent musae“, obratně využívající i instrumentální složku. Působivé vícesborové pasáže, nejrůznější moderní efekty (parlanda, glissanda, výkřiky…), zapojení recitátora (výborný Hynek Pech) – to vše je v každém jednotlivém okamžiku perfektní.

read more

Pardubice mi přirostly k srdci

Pardubice mi přirostly k srdci
Sbormistr Jan Míšek vypráví o sboru Bonifantes, vztahu k Pardubicím a tréninku na maratón. Již sedm let stojí v čele pardubického chlapeckého sboru BONIFANTES. Zkušenosti se sborovým zpíváním však má daleko delší, první sbor totiž vedl už ve čtrnácti letech. Nyní se s Bonifantes připravuje na velké podzimní turné ve Spojených státech. „V říjnu a listopadu bychom měli více než pět neděl pobývat v Americe. Čeká nás mezi pětatřiceti a čtyřiceti koncerty v asi patnácti amerických státech. Vystoupení proběhnou v kostelech, školách, na univerzitách, v koncertních sálech. Například poslední vystoupení celého turné bude v koncertním sále Harvardské univerzity. To je největší cíl, který máme před sebou v letošní sezoně,“ tvrdí Míšek. * Jak dlouho chlapcům trvá cesta od příchodu do sboru, než může odletět do Ameriky? Záleží na tom, v jakém věku do sboru přijde. Obvykle chlapci přichází v předškolním věku nebo jako prváci. Do koncertního sboru se pak dostanou ve čtvrté nebo páté třídě. Po roce pak mají šanci se probojovat do výběrové sestavy. V letošním roce jsme však měli několik kluků, kteří na koncertní turné do Itálie byli schopni odjet už po několika měsících přípravy. * Jak je těžké zorganizovat turné v Americe? Máte už vlastní kontakty nebo stále i sami hledáte možnosti, kde vystupovat? Obojí. Do Spojených států letíme potřetí. Byli jsme tam už dvakrát s mužským sborem. Máme tedy už několik lidí, kteří nám pomáhají část koncertního turné organizovat. Část koncertů sháníme i svépomocí, to znamená, že oslovíme jednotlivé organizátory koncertů. * Chystáte pro Ameriku speciální program? Odletíme se dvěma typy programů. V jednom se budeme věnovat sakrální hudbě, ale nejen vážné – budeme zpívat i černošské spirituály. Druhý program jsme se stavili pro univerzity a školy. Je to průřez světovou hudbou, kde kromě duchovní hudby zazní i Antonín Dvořák nebo dvě scény z oper. * Když například budete vystupovat na Harvardu, myslíte, že přijdou i tamní studenti? To by se asi na českých vysokých školách nestalo.. Trochu to souvisí s tím, že na Harvard se hlásí lidé, kteří mají velmi široký záběr. Jejich mužský sbor, mimochodem jeden z nejlepších na světě, každý rok pořádá konkurzy, kterých se ročně účastní sto padesát lidí. To je skutečně něco, co si například na Univerzitě Karlově v Praze nedokážu představit. Zároveň je pravda, že v Americe umí koncertům udělat publicitu. Návštěvnost je také tam proto mnohem vyšší. Když uděláme koncert v Čechách, tak na nás přijde dvě stě tři sta lidí. V Pardubicích samozřejmě více, ale v USA jsme zpívali pro patnáct set posluchačů. Je také pravda, že chlapecké sbory se nyní ve světě nesou na určité vlně popularity. * Jak je těžké vést sbor v Pardubicích? Podporuje vás například místní magistrát? Podpora města se zlepšuje v průběhu let. Ale musím také říct, že si dokážu představit větší podporu v podmínkách pro práci. Tím mám na mysli třeba to, sbor Boni Pueri v Hradci Králové má od města za velmi výhodných podmínek pronajaté prostory ke zkoušení. Královéhradecký dětský sbor Jitro má dokonce od města pronajatý celý dům. Podmínky v Hradci Králové jsou proto v tomto směru nesporně lepší. Zřejmě je to dané prioritami pardubické radnice, která je zaměřená převážně na sport. Trochu mě to mrzí, ale je to realita, se kterou se musíme nějak srovnat. * Nabízí Pardubice naopak z pohledu sbormistra nějaké výhody? Oproti třeba Praze mají Pardubice výhodu v dopravě. V Praze někdy trvá spoustu času se dostat z jednoho konce na druhý, v Pardubicích je všechno po ruce. Myslím si také, že město velikosti Pardubic je ideální pro takové těleso. * Chlapce, kteří k vám nastoupí do sboru, časem nevyhnutelně potká mutování. Znamená to pro ně konec? Vedle chlapeckého sboru máme i mužský. V chlapeckém...
read more

Jan Jirásek: Kyrie eleison

Filharmonický sbor Hradec Králové (Královéhradecký mužský sbor + Dívčí sbor GJKT + Kantiléna)… Live nahrávka Kyrie eleison ze mše Missa Propria (1991) z koncertu ve velkém sále Adalbertina. Duben 1999...
read more
Stránka 10 z 15<<6789101112131415