Právě prohlížíte: Škola

Chlapecký sbor BONIFANTES otevírá školu v Chrudimi

Chlapecký sbor BONIFANTES, který v Pardubicích působí už dvanáct let, hodlá v Chrudimi nalézt a rozvíjet talenty. Prostory našel ve školce Na Valech.

read more

Mládež v akci: Spolupráce BONIFANTES a Chorakademie Dortmund

Mládež v akci: Spolupráce BONIFANTES a Chorakademie Dortmund
Základní umělecká škola BONIFANTES navázala spolupráci s Chorakademií Dortmund. Chorakademie, která vznikla před 10 lety ve vesfálské metropoli sloučením 20 pěveckých sborů, je založena na podobném principu jako ZUŠ BONIFANTES. Chorakademie Dortmund dnes sdružuje více než 1300 zpěváků ve 30 sborech. Nejprestižnějším tělesem zřizovaným Chorakademií je chlapecký sbor – Knabenchor der Chorakademie Dortmund, který patří k nejlepším na světě. Jeho členové jsou školeni jako sóloví zpěváci, kromě sborových zkoušek mají individuální hodiny sólového zpěvu. Většina z nich hraje na hudební nástroje. Ve škole je uplatňován princip profesionálního přístupu k hudbě. Repertoár sboru je velmi náročný. Chlapci jsou díky individuálnímu přístupu schopni se zhostit sólových partů ve velkých oratoriích a operách. Jan Míšek, umělecký ředitel ZUŠ BONIFANTES, strávil v Dortmundu 10 dní na umělecké a pedagogické stáži. Získal spoustu nových zkušeností, které zásadním způsobem ovlivní práci Chlapeckého sboru BONIFANTES. Řadu pracovních postupů Míšek okamžitě zařadil do systému výuky v BONIFANTES. Spolupráce s Chorakademí Dortmund bude pokračovat, Knabenchor der Chorakademie Dortmund bude v příští sezóně hostem Bonifantů. Stáž byla financována z prostředků programu Mládež v akci jako „Kulturelle Brücke zwischen BONIFANTES und Chorakademie Dortmund“, kterou realizuje Česká národní agentura...
read more

Otevřeli jsme ZUŠ BONIFANTES

Otevřeli jsme ZUŠ BONIFANTES
V Pardubicích na Dukle v budově DDM Delta byla 6. září slavnostně otevřena Základní umělecká škola BONIFANTES. Výjimečné vzdělávací zařízení s kapacitou 350 dětí zaměřené na sborový a sólový zpěv pokřtili tři významné osobnosti. Houslový virtuos Jaroslav Svěcený, který zároveň vystoupil s Bonifanty v krátkém programu skladeb z cyklu Zdeňka Lukáše Jaro se otvírá, dalšími kmotry byli herečka Východočeského divadla Petra Janečková a šéfdirigent Komorní filharmonie Pardubice Marko Ivanović.  Každý z kmotrů dal nové ZUŠ BONIFANTES něco do vínku. Všichni se pak shodli na tom, že přejí nové škole a jejím žákům zejména dobré pedagogy a hodně síly vybojovat si místo na slunci v době, kdy většinová společnost na kvalitní umění zapomíná. Slavnostní bylo v den zahájení činnosti školy také počasí, které umožnilo uvést přímo před budovou krátký program koncertní sekce Chlapeckého sboru BONIFANTES. Tomuto vystoupení přihlíželo kolem sto padesáti rodičů, přátel a partnerů sboru. Po přestřihnutí symbolické pásky byli všichni pozváni na prohlídku prostor, kde se malí Bonifanti vzdělávají ve sborovém a sólovém zpěvu, hudební nauce a kde si každý z nich také osvojí hru na vybraný hudební nástroj. Otevření vlastní základní umělecké školy je pro Chlapecký sbor BONIFANTES historickým okamžikem. Začíná tím zejména tvrdá práce pro všechny zúčastněné, která již v blízké budoucnosti ponese ovoce v podobě velkých pokroků, jaké už teď dělají nejmenší Bonifanti, jimž se dostává individuální výuky. Jsme rádi, že jsme mohli oslavit tento významný krok ve společnosti lidí, kteří Chlapecký sbor BONIFANTES podporují a pomáhají mu v jeho...
read more

Otevíráme novou Základní uměleckou školu BONIFANTES

Otevíráme novou Základní uměleckou školu BONIFANTES
Chlapecký sbor BONIFANTES vstupuje do své 11. koncertní sezóny a otevírá novou Základní uměleckou školu BONIFANTES. Kmotry nové školy jsou herečka Východočeského divadla Petra Janečková, šéfdirigent Komorní filharmonie Pardubice Marko Ivanović a houslový virtuos Jaroslav Svěcený. ZUŠ BONIFANTES je škola zaměřená na vokální hudbu. Cílem školy je rozvíjet muzikalitu členů Chlapeckého sboru BONIFANTES. Všichni žáci – zpěváci absolvují hodiny sólové hlasové výchovy, sborové zkoušky a hodiny teoretické přípravy. Pěvecké schopnosti žáků budou dále rozvíjeny výukou hry na hudební nástroje. Škola má kapacitu 350...
read more

Vzniká pěvecká škola pro sboristy

Vzniká pěvecká škola pro sboristy
Jedna z největších soukromých základních uměleckých škol vzniká v Pardubicích. Se svým zaměřením na sborový zpěv bude teprve čtvrtá v republice.  Chlapecký sbor Bonifantes, který vznik školy podnítil, chce pro sebe vychovávat budoucí profesionální zpěváky a zároveň zlepšit možnosti svých absolventů například při vysokoškolském studiu.  „U nás jsou zatím jen tři soukromé školy zaměřené na sborový zpěv. V prvním roce chceme přijmout kolem sto padesáti nových zpěváků, v každém dalším roce až padesát, v přípravném kurzu budou začínat už čtyřletí zpěváci,“ řekl umělecký ředitel souboru Bonifantes Jan Míšek.  Ti nejmenší začnou docházet na výuku zpěvu na jednu dvouhodinovou lekci týdně, u starších už bude probíhat výuka ve sboru třikrát v týdnu. Kromě zpěvu se budou žáci učit také hrát na takzvané obligátní hudení nástroje, vybrat si mohou mezi kytarou, flétnou, klavírem a klávesami.  Umělecký ředitel si od založení školy slibuje zlepšení kvality sboru Bonifantes. Ten přitom už nyní patří k nejlepším u nás a i v Evropě patří ke špičce. „Nejde jen o kvalitu zpěvu, důležitá je třeba i rychlost nácviku s novým orchestrem. Pokud se nám podaří tuto dobu zkrátit třeba na dva měsíce z pěti, budeme moci zpívat častěji se špičkovými orchestry,“ dodal Míšek.  Způsobem výuky se bude škola snažit odbourat mýtus, že ve sboru končí ti zpěváci, kteří nejsou schopni sólového zpěvu. „Nejprve musí každý zvládnout svůj nástroj, tedy hlas. Pak se teprve můžeme snažit vytvořit skvěle znějící sbor.  Představa, že se někdo ve sboru schová za ostatní, je mylná,“ vysvětlil Míšek. Založení školy trvalo déle než jeden rok a její zřízení bylo provázeno překonáváním byrokratických překážek. „Záležitostí k vyřízení byly desítky. S nadsázkou říkám, že tady funguje dobrá selekce, aby neschopný člověk takovou školu nemohl nikdy řídit,“ uvedl Míšek.  Podle něj se ale úsilí vyplácí, zájem o sborový zpěv je stále veliký, i když už není takový jako před třiceti lety, kdy měly dětské sbory stovky členů. Na tom, že je třeba vést děti ke zpěvu, se shodují i odborníci. „Pokud nebudeme děti učit zpívat odmala, bude to jednou malér. Během dvaceti let klidně může přestat platit, že Čechy jsou konzervatoří Evropy. Je třeba sbory podporovat,“ řekl ředitel pardubické filharmonie Vojtěch Stříteský.  Nová umělecká škola bude závislá na dotaci ministerstva školství, ta bude navíc první rok výuky jen poloviční. Školné od studentů zpěvu se bude na provozu podílet méně než jednou...
read more