Vzniká pěvecká škola pro sboristy

BonifantesJedna z největších soukromých základních uměleckých škol vzniká v Pardubicích. Se svým zaměřením na sborový zpěv bude teprve čtvrtá v republice.  Chlapecký sbor Bonifantes, který vznik školy podnítil, chce pro sebe vychovávat budoucí profesionální zpěváky a zároveň zlepšit možnosti svých absolventů například při vysokoškolském studiu.  „U nás jsou zatím jen tři soukromé školy zaměřené na sborový zpěv. V prvním roce chceme přijmout kolem sto padesáti nových zpěváků, v každém dalším roce až padesát, v přípravném kurzu budou začínat už čtyřletí zpěváci,“ řekl umělecký ředitel souboru Bonifantes Jan Míšek.  Ti nejmenší začnou docházet na výuku zpěvu na jednu dvouhodinovou lekci týdně, u starších už bude probíhat výuka ve sboru třikrát v týdnu. Kromě zpěvu se budou žáci učit také hrát na takzvané obligátní hudení nástroje, vybrat si mohou mezi kytarou, flétnou, klavírem a klávesami.  Umělecký ředitel si od založení školy slibuje zlepšení kvality sboru Bonifantes. Ten přitom už nyní patří k nejlepším u nás a i v Evropě patří ke špičce. „Nejde jen o kvalitu zpěvu, důležitá je třeba i rychlost nácviku s novým orchestrem. Pokud se nám podaří tuto dobu zkrátit třeba na dva měsíce z pěti, budeme moci zpívat častěji se špičkovými orchestry,“ dodal Míšek.  Způsobem výuky se bude škola snažit odbourat mýtus, že ve sboru končí ti zpěváci, kteří nejsou schopni sólového zpěvu. „Nejprve musí každý zvládnout svůj nástroj, tedy hlas. Pak se teprve můžeme snažit vytvořit skvěle znějící sbor.  Představa, že se někdo ve sboru schová za ostatní, je mylná,“ vysvětlil Míšek. Založení školy trvalo déle než jeden rok a její zřízení bylo provázeno překonáváním byrokratických překážek. „Záležitostí k vyřízení byly desítky. S nadsázkou říkám, že tady funguje dobrá selekce, aby neschopný člověk takovou školu nemohl nikdy řídit,“ uvedl Míšek.  Podle něj se ale úsilí vyplácí, zájem o sborový zpěv je stále veliký, i když už není takový jako před třiceti lety, kdy měly dětské sbory stovky členů. Na tom, že je třeba vést děti ke zpěvu, se shodují i odborníci. „Pokud nebudeme děti učit zpívat odmala, bude to jednou malér. Během dvaceti let klidně může přestat platit, že Čechy jsou konzervatoří Evropy. Je třeba sbory podporovat,“ řekl ředitel pardubické filharmonie Vojtěch Stříteský.  Nová umělecká škola bude závislá na dotaci ministerstva školství, ta bude navíc první rok výuky jen poloviční. Školné od studentů zpěvu se bude na provozu podílet méně než jednou desetinou.

email