Podařilo se jim vyzpívat olympijské zlato

Královéhradecký mužský sbor je díky svému věkovému průměru zřejmě evropskou raritou.

read more

Sbormistr Míšek dal Pardubicím nový chlapecký sbor Bonifantes

Už jenom skutečnost, že se na pódiu objevilo sto sedmdesát chlapců, je fantastická…

read more

Rozhovor se sbormistrem Janem Míškem

Vystudovat na sbormistra se v žádné škole vlastně nedá. Škola může dát člověku nějaké základy, ale nejvíce sbormistr získá praxí. Je třeba mít velký vztah k muzice, ke sboru a k lidem – zpěvákům. Sborová práce je specifická, je to jiné než vést orchestr, hrát na violu nebo klarinet. Mezi základní předpoklady pro sbormistra patří hudební talent, organizační schopnosti, jasná představa jak má těleso vypadat, ale také píle, houževnatost a vytrvalost.

read more

První album ukazuje mužský sbor v plné parádě

Dosavadní výkony Královéhradeckého mužského sboru: jistota, zvuková barevnost, detailní propracovanost a široký stylový záběr…

read more

Zpěvem k srdci a do náruče krásy

Na společném koncertě Komorního sboru Kantiléna a Královéhradeckého mužského sboru jsme zažili návrat k české sborové kultuře…. Oba sbory mají řadu společných znaků: jasnou srozumitelnost, přesnou intonaci, hlasovou kulturu, široký dynamický rozsah. Nad tím vším dominuje upřímný zájem pěvců, jejich souznění s každou zpívanou skladbou, radost a láska ke zpěvu.

read more