Právě prohlížíte: Koncerty

Bonifanti představí Mozarta i Káču

Bonifanti představí Mozarta i Káču
Chlapecký sbor Bonifantes slaví narozeniny. Na svém koncertě s Komorní filharmonií Pardubice se ohlédne za svou desetiletou historií. Před deseti lety zkusil tehdejší student Jan Míšek založit v Pardubicích chlapecký sbor. Dnes se může tento sbormistr, dirigent a skladatel pochlubit jedním z nejlepších souborů v zemi. Splněný sen „Je to uskutečněný sen, který jsem v sobě od malička nosil. Nejraději vzpomínám na úplné začátky. Například na první koncert, když naší sborové recitaci nadšeně tleskala vyprodaná Suková síň,“ říká Jan Míšek. Už po dvou letech práce se ze sboru stalo stabilní těleso, které vyhrávalo mezinárodní soutěže. Tak jako každý soubor, si i Bonifanti prošli svými vrcholy a pády. V nejlepších letech přišlo více než měsíční turné po USA, kde sbor zvládl na padesát koncertů. Paradoxně hned vzápětí ovšem nastala krize. „Museli jsme hledat novou motivaci a odpočinout si. A navíc přišla náročná generační obměna koncertního sboru. Dnes se atmosféra podobá té před deseti lety. Kluky práce baví. Těší se na každý další koncert,“ uvádí Míšek. Své narozeniny oslaví Chlapecký sbor Bonifantes vážně i nevážně ve čtvrtek 4. března v Sukově síni Domu hudby. Společně s Komorní filharmonií Pardubice provede pod taktovkou Jana Míška Korunovační mši KV 317 C dur Wolfganga Amadea Mozarta a Gloria pro sbor, žestě, varhany a tympány od britského skladatele Johna Ruttera. Třetím dílem bude světová premiéra cyklu s názvem „O Káče a s Káčou“ českého skladatele Jana Vičara. Humorné pásmo českých a slovenských písní o Kateřině autor upravil přímo pro pardubické Bonifanty. Nejbližší plány Výročním koncertem oslavy rozhodně nekončí. Letošní sezóna dá sboru ještě zabrat. „Na 2. dubna chystáme náš první ples, kde se chceme setkat s ostatními pardubickými sbory. Pojedeme na turné na Balkán, do Anglie a do Francie. Připravujeme se na uvedení Polní mše Bohuslava Martinů s orchestrem Pražské konzervatoře, sborem Pueri Gaudentes a našimi absolventy,“ popisuje nejbližší plány Jan...
read more

Bonifanti slaví 10 let

Bonifanti slaví 10 let
Chlapecký sbor BONIFANTES slaví 10. výročí svého založení. Bonifanti vystoupí společně s Komorní filharmonií Pardubice. Pod taktovkou svého zakladatele a dirigenta Jana Míška provedou tři velká díla. Korunovační mši KV 317 C dur Wolfganga Amadea Mozarta, Gloria pro sbor, žestě, varhany a tympány od britského skladatele Johna Ruttera a cyklus pro sbor, soli a orchestr s názvem „O Káče a s Káčou“ českého skladatele Jana Vičara. Jedná se o žertovné pásmo českých a slovenských písní o Kateřině, který autor upravil přímo pro BONIFANTES a ve své úpravě využívá zvukové rozdílnosti mužského a chlapeckého sboru. Provedení nové verze bude tedy světovou premiérou. Během koncertu také Bonifanti pokřtí své nové CD „Mužské sbory Josefa Bohuslava Foerstera“. Slavnostní koncert se koná 4. března 2010 v Sukově síni Domu...
read more

Holčička se sirkami – Recenze

Holčička se sirkami – Recenze
Mimořádný adventní koncert se uskutečnil ve čtvrtek 20. prosince 2007 v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích. V rámci Cyklu podzimních koncertů Barocco sempre giovane vystoupil pardubický Chlapecký sbor BONIFANTES. Hlavní sólistkou večera byla japonská sopranistka Michiyo Keiko, na varhany hrál Václav Uhlíř. Ve světové premiéře zazněla kantáta Jana Míška Holčička se sirkami. Koncert zahájil Václav Uhlíř svými Varhanními variacemi na vánoční téma. Dále zazněl Pachelbelův Canon. Koncert B dur a Žalm 112 Antonia Vivaldi a Exsultate, jubilate a Laudate Dominum Wolfganga Amadea Mozarta. Dramatickým těžištěm druhé půle koncertu byla kantáta Jana Míška Holčička se sirkami. Skladba pro smíšený sbor, sóla, smyčce a tubulární zvony zazněla ve své premiéře. Tato kantáta je vedle kantáty „Inter arma silent musae“ již druhým rozsáhlým dílem tohoto mladého a nadaného autora. Kantáta je komponována na velice kvalitní předlohu autorky libreta Kateřiny Prouzové podle známé pohádky Hanse Christiana Andersena. Oproti Andersenově pohádce „Holčička se sirkami“ je libreto pojato poněkud více naturalisticky, což autorovi hudby poskytuje mnohem větší prostor pro dramatické vyjádření celého příběhu. Formou je skladba na pomezí mezi kantátou, malou operou a melodramem. Jistě by jí slušelo i scénické provedení. Tato forma skladby s sebou přirozeně přináší velké nároky na interprety, zejména na sólové zpěváky. To je patrné hlavně ve střední části skladby, kde řada dialogů (Osud, Zima, holčička, kluk, sbor jako vypravěč) poněkud rozdrobuje příběh do nesrozumitelnosti a posluchači tak uniká celistvost příběhu. Vynikne to hlavně při nestejné úrovni sólistů. Zde má autor i sbormistr ještě značný prostor k přemýšlení. Vynikajícím způsobem se však sólové role zhostila sopranistka Michiyo Keiko a sbor jako vypravěč děje. Zrovna tak skvělé výkony předvedli členové instrumentálního doprovodu z Barocco sempre giovane. Moderní a osobitý kompoziční styl Jana Míška začíná mít povahu již velmi čitelného skladatelského rukopisu, který využívá znalosti tvorby světových skladatelů druhé poloviny 20. století- Carla Orffa, Rolfa Lukowskeho, ad. Odvaha a nadání skladatele Míška i sbormistrovská zkušenost mu dovoluje komponovat již takto náročná díla, která i do budoucna slibují svoji...
read more

Autorský koncert Jana Míška a jeho hostů ve Filharmonii HK

Autorský koncert Jana Míška a jeho hostů ve Filharmonii HK

Míškova skladatelská poučenost všemi existujícími technikami sborové sazby je imponující: perfektní smysl pro zvukový účin je patrný z každého taktu. Po této stránce nadchla i jeho kantáta „Inter arma silent musae“, obratně využívající i instrumentální složku. Působivé vícesborové pasáže, nejrůznější moderní efekty (parlanda, glissanda, výkřiky…), zapojení recitátora (výborný Hynek Pech) – to vše je v každém jednotlivém okamžiku perfektní.

read more

Dvořákovy opusy pro mužské sbory

Dvořákovy opusy pro mužské sbory

Toto CD je opravdovým úspěchem a i kdybyste si kupovali jen jedno jediné CD ročně, mohu vás ubezpečit, že letos si koupíte právě toto.

read more
Stránka 5 z 9123456789