Dvořákovy opusy pro mužské sbory

Nechme se unést nezměrnou radostí! Dostává se nám poprvé do rukou kompletní nahrávka Dvořákových opusů pro mužské sbory B66, B73, B76 B87 a acappella smíšených sborů op. B59 a B126. Neočekávaným bonusem je premiéra Dvořákových aranží dvou irských písní B601. Je trochu škoda, že chybí „Hymn of the Czech Peasants“, op. B143, ale natočení vyžaduje angažmá orchestru a chápu, že by to pro nakladatele obnášelo nemalé finanční náklady, takže se zříkám reptání.

Provedení je vynikající. Kdokoli, kdo měl to štěstí slyšet jakýkoli sbor z Hradce Králové bude nadšen z této nahrávky. Nahrávky všech těchto sborů jsou na stejné umělecké úrovni. Skupina dirigenta Dohnanyiho také zpívá srdcem.

Natočená díla jsou krásná a já nechápu, jak mohla uniknout pozornosti sborů a nahrávacích společností. Skladby představují základ české sborové tradice. Známe dobře dílo Janáčkovo, ale je tu táké Křížkovský, Foerster, Suk a další. Můžete se mnou polemizovat, ale skladby patří k těm „nejčeštějším“, které Dvořák zkomponoval. Toto CD je opravdovým úspěchem a i kdybyste si kupovali jen jedno jediné CD ročně, mohu vás ubezpečit, že letos si koupíte právě toto.

„Let joy be unconfined! We get complete, for the first time ever, the whole of B66, B73, B76 and B87, all for unaccompanied male voice chorus and B59 and B126 for unaccompanied mixed chorus. The unexpected bonus is the first recording of Dvorak’s arrangement of two Irish songs, B601. It is pity that the „Hymn of the Czech Peasants“ B143 could not have been added but this requires an orchestra and I am given to understand that it has been quite a struggle to get the rest done, so it does not do to grumble!

The performances are outstanding. Anyone fortunate enough to have heard ANY choir from Hradec Kralove can warm to this one. Their other recordings are of equally high standard. Mr. Dohnanyi’s group also sing their hearts out.

These are lovely works and I have never been able to understand why they have not had frequient recordings in the past. They stand firmly in the great tradition of Czech choruses. We know those of Janacek well enough these days but there is so much more, from the likes of Krizkovsky, Foerster, Suk, etc. It could be argued, I suppose, that these choruses are the most truly Czech works that Dvorak wrote. This CD deserves every success and if you buy only one CD for a year, make sure it is this one.“

Warwick Wainwright píše:

Slova všech 27 skladeb jsou přeložena do 4 jazyků. Provedení je znamenité. 18 mužských sborů je kompaktních od začátku do konce. Sbor má velmi dobrý zvuk a zřetelně si provedení skladeb užívá. Ve velké dynamice je zvuk možná až nadměrný (ale přesto brilantní). Jejich dynamika „mf“ a slabší přináší obdivuhodný zvuk.

„Sleeve notes and all the words of the 27 items in four languages. Performances are excellent. The 18 male voice items are grouped together at the beginning. The choirs are in good voice and clearly enjoyed performing this music. The louder singing is a little exuberant (but inspired). Their mf and below produces a beautiful sound.

Antonín Dvořák: Complete Choruses
účinkuji: Královéhradecký mužský sbor & Bonifantes, Canticorum Iubilo
sbormistři: Jan Míšek, Oliver Dohnányi
klavír: Jiřina Marešová
vydal: VIXEN Ltd. 2004

email