Pieta v obci Ležáky

Bonifanti a Václav Klaus

Chlapecký sbor BONIFANTES se v neděli 20. června 2010 zúčastnil pietní vzpomínky konané u příležitosti smutného 68. výročí vypálení obce Ležáky. V prostoru památníku vystavěného na místě bývalé vesnice, který je národní kulturní památkou, Bonifanti program svým vystoupením uzavřeli.

Podle mínění organizátorů se zpěváci důstojným způsobem zhostili hudební tečky, která následovala po projevu prezidenta republiky Václava Klause. „Ve svém projevu prezident kromě jiného varoval před vyprazdňováním pojmů státnost a suverenita a připomněl současné dění v Maďarsku, kde byl přijat zákon o státním občanství, který etnickým Maďarům, žijícím mimo Maďarsko, usnadňuje získání i maďarského občanství. Před ukončením pietní vzpomínky zazpíval přítomným vynikající chlapecký pěvecký sbor Bonifantes z Pardubic a samotný závěr piety patřil již tradičně výsadkářům z vojenského útvaru v Chrudimi.“ Shrnuli program pietní akce zástupci Národní kulturní památky Ležáky.

Pan prezident se po skončení oficiální části programu živě zajímal o práci Chlapeckého sboru BONIFANTES. „Kde jste vzali tolik kluků?“, ptal se coby bývalý zpěvák Bambini di Praga, sboru, ve kterém působil v dětských letech pod vedením Bohumila Kulínského staršího.

email