Otevíráme novou Základní uměleckou školu BONIFANTES

Otevíráme novou ZUŠ

Chlapecký sbor BONIFANTES vstupuje do své 11. koncertní sezóny a otevírá novou Základní uměleckou školu BONIFANTES.

Kmotry nové školy jsou herečka Východočeského divadla Petra Janečková, šéfdirigent Komorní filharmonie Pardubice Marko Ivanović a houslový virtuos Jaroslav Svěcený.

ZUŠ BONIFANTES je škola zaměřená na vokální hudbu. Cílem školy je rozvíjet muzikalitu členů Chlapeckého sboru BONIFANTES. Všichni žáci – zpěváci absolvují hodiny sólové hlasové výchovy, sborové zkoušky a hodiny teoretické přípravy. Pěvecké schopnosti žáků budou dále rozvíjeny výukou hry na hudební nástroje. Škola má kapacitu 350 žáků.

email