Právě prohlížíte: Recenze

Bonifantes si zaslouží jedničku

Bonifantes si zaslouží jedničku
V příjemném duchu se uskutečnila ve čtvrtek oslava desátého výročí založení chlapeckého sboru Bonifantes. Sukova síň Domu hudby byla zaplněna téměř do posledního místa. Není divu, sbor vedený Janem Míškem si dokázal vybudovat velmi slušné renomé přesahující hranice regionu a jeho řadami za poměrně krátkou dobu prošlo více než šest set zpěváků. Jan Míšek, který se tentokrát ujal i řízení Komorní filharmonie, zvolil pro jubilejní večer zajímavý program. Slavnostní náladu navodila Korunovační mše C dur W. A. Mozarta, velmi povznášející charakter měla i následující skladba – Gloria britského soudobého skladatele Johna Ruttera, v níž vedle zpívajících chlapců odvedli výborný výkon především hráči na žesťové nástroje. Přirozenou hravost dětského zpěvu využil v pásmu O Káče a s Káčou skladatel Jan Vičar. I když v sólových partech zde vystupují i dospělí, dvacítka písniček obsahujících oblíbené dívčí a ženské jméno je pro chlapecký sbor jako ušitá na míru a Bonifantes si s dílkem poradili na výtečnou. Pochvalme i citlivý hudební doprovod filharmoniků. Součástí večera se stal křest nového kompaktního disku. Nahrávka vznikala dlouho, ale výsledek stojí za to. Jsou na ní totiž sborové skladby Josefa Bohuslava Foerstera, překrásné, avšak vydávané pohříchu zřídkakdy. Bonifantes a jejich sbormistr si tak mohou právem připsat velkou jedničku s...
read more

Holčička se sirkami – Recenze

Holčička se sirkami – Recenze
Mimořádný adventní koncert se uskutečnil ve čtvrtek 20. prosince 2007 v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích. V rámci Cyklu podzimních koncertů Barocco sempre giovane vystoupil pardubický Chlapecký sbor BONIFANTES. Hlavní sólistkou večera byla japonská sopranistka Michiyo Keiko, na varhany hrál Václav Uhlíř. Ve světové premiéře zazněla kantáta Jana Míška Holčička se sirkami. Koncert zahájil Václav Uhlíř svými Varhanními variacemi na vánoční téma. Dále zazněl Pachelbelův Canon. Koncert B dur a Žalm 112 Antonia Vivaldi a Exsultate, jubilate a Laudate Dominum Wolfganga Amadea Mozarta. Dramatickým těžištěm druhé půle koncertu byla kantáta Jana Míška Holčička se sirkami. Skladba pro smíšený sbor, sóla, smyčce a tubulární zvony zazněla ve své premiéře. Tato kantáta je vedle kantáty „Inter arma silent musae“ již druhým rozsáhlým dílem tohoto mladého a nadaného autora. Kantáta je komponována na velice kvalitní předlohu autorky libreta Kateřiny Prouzové podle známé pohádky Hanse Christiana Andersena. Oproti Andersenově pohádce „Holčička se sirkami“ je libreto pojato poněkud více naturalisticky, což autorovi hudby poskytuje mnohem větší prostor pro dramatické vyjádření celého příběhu. Formou je skladba na pomezí mezi kantátou, malou operou a melodramem. Jistě by jí slušelo i scénické provedení. Tato forma skladby s sebou přirozeně přináší velké nároky na interprety, zejména na sólové zpěváky. To je patrné hlavně ve střední části skladby, kde řada dialogů (Osud, Zima, holčička, kluk, sbor jako vypravěč) poněkud rozdrobuje příběh do nesrozumitelnosti a posluchači tak uniká celistvost příběhu. Vynikne to hlavně při nestejné úrovni sólistů. Zde má autor i sbormistr ještě značný prostor k přemýšlení. Vynikajícím způsobem se však sólové role zhostila sopranistka Michiyo Keiko a sbor jako vypravěč děje. Zrovna tak skvělé výkony předvedli členové instrumentálního doprovodu z Barocco sempre giovane. Moderní a osobitý kompoziční styl Jana Míška začíná mít povahu již velmi čitelného skladatelského rukopisu, který využívá znalosti tvorby světových skladatelů druhé poloviny 20. století- Carla Orffa, Rolfa Lukowskeho, ad. Odvaha a nadání skladatele Míška i sbormistrovská zkušenost mu dovoluje komponovat již takto náročná díla, která i do budoucna slibují svoji...
read more

Autorský koncert Jana Míška a jeho hostů ve Filharmonii HK

Autorský koncert Jana Míška a jeho hostů ve Filharmonii HK

Míškova skladatelská poučenost všemi existujícími technikami sborové sazby je imponující: perfektní smysl pro zvukový účin je patrný z každého taktu. Po této stránce nadchla i jeho kantáta „Inter arma silent musae“, obratně využívající i instrumentální složku. Působivé vícesborové pasáže, nejrůznější moderní efekty (parlanda, glissanda, výkřiky…), zapojení recitátora (výborný Hynek Pech) – to vše je v každém jednotlivém okamžiku perfektní.

read more

Dvořákovy opusy pro mužské sbory

Dvořákovy opusy pro mužské sbory

Toto CD je opravdovým úspěchem a i kdybyste si kupovali jen jedno jediné CD ročně, mohu vás ubezpečit, že letos si koupíte právě toto.

read more

Bonifantes má před sebou skvělou budoucnost

Bonifantes má před sebou skvělou budoucnost

V interpretaci hudby 20. století je nedostižný.

read more
Stránka 2 z 6123456