Jarní koncertování Bonifantů v pardubickém Bartoloměji

Chlapecký sbor BONIFANTES při svém Jarním chrámovém koncertu v pardubickém Bartoloměji uvedl hned dvě premiéry: Missu brevis Antonia Lotti a Missu solemnis Luigiho Cherubini. Také dramaturgií koncertu se Bonifanti zařadili mezi profesionální sbory, páteř programu tvořila čtyři rozsáhlá mešní díla rozdílných hudebních slohů: baroka, klasicismu a hudby 20. století.

Duchovní hudba od skladatelů renesančních až po soudobé se rozezněla 8. května v kostele svatého Bartoloměje v Pardubicích. To Chlapecký sbor BONIFANTES ve sváteční večer potěšil řadu milovníků sborového zpěvu na jednom ze svých pravidelných koncertů.

Na programu byly kromě drobných skladeb Salve Regina či Bona via rozsáhlé Te Deum a 3 (!) mše. V premiéře zazněla Missa brevis italského skladatele Antonia Lottiho, která náležitě rozehřála posluchače i Bonifanty na technicky i rozsahem náročnou Mši B dur Luigi Cherubiniho. Současník Beethovenův pracoval s částmi homofonně i polyfonně zpracovanými, obtížná polyfonní místa ale byla kupodivu propracovanější než homofonní, vypjaté Credo ověřilo výdrž i hlasové možnosti zpěváků. Nutno podotknout, že chlapci obstáli. Soprány prověřila část Agnus Dei, kde dlouhým vysokým tónem dodávali mši jiskřivého a zvonivého zvuku. Obtížnost celého díla viditelně dokázal i notně propocený sbormistr Jan Míšek.

Oč více Chlapecký sbor BONIFANTES důsledně pracoval v Cherubiniho mši, o to s větší chutí a uvolněním zpívali Mozartovo Te Deum, které mají chlapci na koncertním repertoáru již od podzimu. Skladba v jejich podání dozrává jako víno. Závěr večera patřil Truvérské mši Petra Ebena. Působivé dílo vyznačující se prostotou nepracuje s přesným liturgickým textem mešního ordinaria a svojí podobností křesťanskému folku s flétnovým doprovodem je mladým zpěvákům bližší.

Sbor disponuje vyrovnanými hlasovými sekcemi a svědčí mu zpěv ve střední síle. Úseků ve slabší dynamice nebylo mnoho, důsledně propracovaná dynamika se zaskvěla v Truvérské mši. Celkové vyznění tématicky jednotného koncertu bylo sourodé, rytmicky přesné a intonačně jisté. Chlapecký sbor BONIFANTES je tedy oprávněně pozván k vystupování na Mezinárodním hudebním festivalu Smetanova Litomyšl, kde předvede výše zmíněnou báječnou Truvérskou mši Petra Ebena. Nezbývá než popřát Bonifantům hodně chuti do dalšího zpívání.

email