Královéhradecký mužský sbor potvrdil svou pečeť vysoké kvality

Hradečtí pěvci pod vedením Jana Míška pokřtili své nové CD Putování k hoře a vynikajícím způsobem se zhostili skladby Hora tří světel Bohuslava Martinů. Bylo to jejich poslední vystoupení v Čechách před koncertním turné po Dánsku.

Městská hudební síň v Hradci Králové byla svědkem křtu nového, v pořadí již čtvrtého alba Královéhradeckého mužského sboru věnovaného výhradně sborové tvorbě 20. století. Stěžejní skladbou celého alba se stala Hora tří světel poličského rodáka Bohuslava Martinů. Tato kantáta představuje dramaticky zhuštěný biblický příběh o mučednictví a vykoupení, na jehož originálním tvaru se podílejí také varhany a recitace. Symbolického Putování k hoře se hradečtí pěvci v čele se sbormistrem Janem Míškem zhostili vynikajícím způsobem.

Pozorné, vnímavé publikum spolehlivě provedli večerem plným duchovní krásy i živelné radosti z lidského bytí. Znovu mohli diváci obdivovat skvělou polyfonii, průzračně čistou intonaci a prožitek jednotlivých skladeb. Pod rozhodnými sbormistrovými gesty se síní nesly tóny velebně rozjímavé, přirozeně šťastné, ale také mužsky hrdinské – zkrátka takové, jakých je schopen pouze mužský pěvecký sbor vysokých kvalit. Je těžké zvlášť vyzdvihovat některý z přednesených opusů. Jejich interpretace přinesla velice zřetelnou pečeť náročné Míškovy práce s tělesem, jež svému sbormistrovi jistě vydatně pomáhá.

V závěru došlo i na tradiční přídavek z Miškinise. Formálně i motivicky podobné Cantate Domino má stejně dobrou šanci stát se sborovým evegreenem jako Ave Regina. Adventní večer Putování k hoře lze snad volně doprovodit slovy jednoho z kmotrů, skladatele Zdeňka Lukáše: „V Hradci Králové se stal zázrak, narodil se mužský sbor, ale jaký vynikající!“

Putování k hoře, křest nového CD, Královéhradecký mužský sbor, sbormistr Jan Míšek, varhany Jiřina Marešová, recitace Hynek Pech, Městská hudební síň Hradec Králové.

email